MENU
+ NASZA SZKOŁA
+ OBIADY
+ PODSTAWA PROGRAMOWA
+ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
+ DOKUMENTY
+ OPŁATY
+ UBEZPIECZENIE
+ INFORMACJE DLA RODZICÓW kl. O i 1 w roku szkolnym 2015/2016
+ ZAPISY DO KLASY O NA ROK SZKOLNY 2015/2016
+ ZAPISY DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2015/2016
+ ZAPISY GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015
+ AKCJE, PROJEKTY
+ PROJEKT: Sejm dzieci i młodzieży
+ PODRĘCZNIKI 2014/2015
+ PROJEKTY eTwinning
+ PROJEKT EDUKACYJNY
+ INFORMACJE z PRASY
+ DYSLEKSJA ROZWOJOWA -KRÓTKI INFORMATOR
+ PRACE UCZNIÓW
BANERY

logo-PEM_male.jpg


eTwinning_male.jpg


zdolni_z_pomorza.jpg


librus.jpg


gosc_gdanski.gif


gosc_gdanski.gif

home.gifWitaj na ZSK im. św. Kazimierza


Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza
ul. Pilotów 1, 80-460 Gdańsk

tel./fax (058) 556-93-35, e-mail:kaziuki@kaziuki.pl

szkola6.jpg

news.gifTen 8 ostatnich newsów„Było nie minęło…” - autor : Admin 25/11/2014 @ 09:50

VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
pt. „Było nie minęło…”


Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, już po raz dwunasty ma zaszczyt zaprosić uczniów i nauczycieli szkół województwa pomorskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Przez pierwsze cztery lata konkurs funkcjonował pod nazwą Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Cztery pory roku”, siedem lat temu
zyskał rangę konkursu wojewódzkiego. Rezultaty dotychczasowych konkursów można było podziwiać w Gdyńskim Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini” oraz w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Mamy nadzieję, że po raz kolejny dowiedziecie Państwo, iż istotą fotografii jest umiejętność patrzenia, a ujawniona w pracach pasja, pomysłowość i inwencja twórcza ponownie potwierdzi potrzebę organizacji konkursu.

PATRONAT HONOROWY:
Wicewojewoda Pomorski Pan Michał Owczarczak
Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko
Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi
81–465 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, tel./fax. 58 622–14–34, 58 622 – 83 – 33.
WSPÓŁORGANIZATOR:
Centrum Designu Gdynia/Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel/fax. 58 735-11-33, 58 698-21-33
CELE KONKURSU:
- przedstawienie na fotografii miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, historycznym lub architektonicznym (budynków i przestrzeni współczesnych jak również zabytkowych); uchwycenie na fotografii interesujących, ważnych lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka oraz otaczającego go świata przyrody, nauki, techniki, kultury lub sztuki,
- rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów zdjęć,- stworzenie uczniom i nauczycielom różnych typów szkół możliwości wypowiedzi artystycznej,
- współpraca środowiska szkolnego z instytucjami promującymi kulturę.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w czterech kategoriach:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VI,
II grupa – młodzież gimnazjalna,
III grupa – młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
IV grupa – nauczyciele wszystkich wymienionych typów szkół.
2. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.
3. Format zdjęć – A4 (21x30 cm) .
4. Zdjęcia mogą być czarno – białe lub barwne.
5. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie starsze niż z 2013r.), które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych.
6. Fotografii nie należy oprawiać.
7. Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w drukowaną metryczkę.
Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:
 sposób ekspozycji (góra/dół),
 imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,
 tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
 nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu
 adres e-mail uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
9. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.
10. Prace należy przesłać w płaskich, sztywnych opakowaniach lub dostarczyć osobiście na adres organizatora z dopiskiem:
„VIII WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY”
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie prac w trakcie przesyłki.
12. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób fotografowanych na pracach podlegających ocenie konkursowej. Autorzy zdjęć dla własnego bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną zgodę na upublicznianie wizerunku osób trzecich.
13. Organizatorzy powołują profesjonalne jury, w skład którego wejdą trójmiejscy fotoreporterzy i artyści fotograficy. 14. Kryteria oceny prac:
 interpretacja tematu – pomysł i kreatywność,
 walory estetyczne – wykadrowanie, kompozycja.
15. Nagrody:
Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna równoległe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach oraz Grand Prix konkursu dla najlepszego zdjęcia. SP 34 w Gdyni przyzna dodatkowo 5 Nagród Organizatora, a jury - 10 wyróżnień. Centrum Designu Gdynia przyzna 1 Nagrodę Współorganizatora. Każdy laureat otrzyma dyplom i upominek rzeczowy.
16. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez swoją macierzystą szkołę o werdykcie jury.
17. Wyniki konkursu ukażą się w dniu gali konkursowej na stronie internetowej organizatora: www.sp34gdynia.pl
18. Organizator nie wysyła pocztą nagród nieodebranych przez laureatów podczas gali finałowej. Nagrody pozostają do odebrania indywidualnego w sekretariacie SP 34 w Gdyni przez miesiąc od oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu. Nagrody nieodebrane, po tym terminie, przechodzą na własność organizatora i zostaną wręczone laureatom w kolejnej edycji konkursu.
19. Terminarz konkursu : listopad 2014r. - ogłoszenie konkursu,  nadesłanie prac - do 22 lutego 2015 r. (zdjęcia nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w rywalizacji konkursowej),
 obrady jury – marzec 2015 r.
 ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy w Galerii Pomorskiego Parku
Naukowo–Technologicznego, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,
27 marca 2015r. godz. 10. 00.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy konkursowej oznacza przeniesienie praw autorskich dotyczących pracy konkursowej uczestnika, na rzecz organizatorów konkursu, służących wyłącznie do promocji konkursu.
2.a. Organizatorzy nie zwracają i nie odsyłają zdjęć nadesłanych na konkurs.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu, wysyłając prace konkursowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

.../...


Judo Baltic Cup - autor : Piotr Staszkiewicz 25/11/2014 @ 09:44

ZAWODNICY UKS MIFUNE Z MEDALAMI

W miniony weekend zawodnicy UKS MIFUNE GDAŃSK wzięli udział w międzynarodowym turnieju Judo Baltic Cup Gdynia 2014. Był to szczególnie udany występ, ponieważ trójka naszych zawodników: Nina Penar (-24kg), Kasper Chybczyński (-27kg) i Dominika Maruszak (-39kg) zdobyli złote medale w tej prestiżowej imprezie. W zawodach wzięli udział przedstawiciele 5 państw : Niemiec, Estoniii,Ukrainy, Chorwacji , Rosji i Białorusi.W sumie w zawodach uczestniczyło ponad 600 zawodników i zawodniczek z całego kraju.
Wszystkim Mifuniakom za ambicję i postawę należą się serdeczne gratulacje
balticcup.jpg balticcup1.jpg

Ranking gimnazjów - autor : Dyrekcja 24/11/2014 @ 15:15

RANKING GIMNAZJÓW 2014

W raporcie CKE narzędziem oceny szkół jest EWD. Co to takiego? - To metoda pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce. Porównując wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z egzaminem gimnazjalnym, pozwala ocenić ewaluację pracy gimnazjum. Czyli określić postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności u grupy uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają.

1. miejsce - Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum - 20,6 pkt
2. miejsce - II Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku - 16,8 pkt
3. miejsce - Publiczne Katolickie Gimnazjum w Gdańsku - 15,3 pkt

Publiczne Katolickie Gimnazjum w Gdańsku, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza na Zaspie przy ul. Pilotów, uzyskało w tym roku w klasyfikacji EWD w sumie 15,3 pkt: 6,4 z przedmiotów humanistycznych i 8,9 ze ścisłych. W zeszłym roku "Kaziuki" - bo tak potocznie nazywa się tę szkołę działającą od 21 lat przy parafii św. Kazimierza na Zaspie - uzyskały 11,5 pkt, a przed dwoma laty 10,5 pkt.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2014 - autor : Admin 21/11/2014 @ 12:33

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2014

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 101

część humanistyczna

ewd_humanistyczny14.jpg


historia i WOS

ewd_historia_wos14.jpg


język polski

ewd_j_polski14.jpg

część matematyczno-przyrodnicza

ewd_matematyczno_przyrodnicza14.jpg

przedmioty przyrodnicze

ewd_przyrodnicze14.jpg

matematyka


ewd_matematyka14.jpg

Zapisy na obiady - autor : Sekretariat 21/11/2014 @ 11:41

ZAPISY NA OBIADY – GRUDZIEŃ

Zapisy na obiady na miesiąc grudzień
będą przyjmowane w dniach 26-28.11.2014 r.
w godz.: 7.45 – 9.30 i 13.00 – 15.30
w sekretariacie szkoły.


Spelling Bee - autor : Irena Morawska 20/11/2014 @ 19:07

SPELLING BEE

3 i 4 listopada w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu j. angielskiego Spelling Bee, w którym brali udział uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej.Zadaniem uczestników było zapisanie usłyszanych liter oraz utworzenie z nich wyrazów, a następnie przeliterowanie wylosowanych wyrazów. Z tym zadaniem najlepiej poradzili sobie Maja Górecka z klasy IIIe oraz Hubert Szczepański  i Oktawian Bieszke z klasy IIIa.
Gratulujemy im i życzymy powodzenia w etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 26 listopada.

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego - autor : Admin 20/11/2014 @ 13:49

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego

z poszczególnych przedmiotów

Konkurs kuratoryjny

Zakwalifikowane osoby

GIMNAZJUM

Geografia

Informatyka

Historia

Język niemiecki

Marta Urbaniak kl.2gD
Jan Łoś kl.3gM
Magdalena Budzyńska kl.2gD

Język angielski

Język polski

Matematyka

Marta Buchajewicz kl.2gM
Dariusz Ghaemi kl.3gD
Karolina Graban kl.3gD
Jakub lewandowski kl.3gD
Jan Łoś kl.3gM
Aleksander Walukiewicz kl.3gM

Biologia

Chemia

Patryk Borowski kl.3gM
Jan Łoś kl.3gM
Mateusz Ossowski kl.3gM
Aleksander Walukiewicz kl.3gM
Marta Urbaniak kl.2gD

Fizyka

Marta Urbaniak kl.2gD
Karolina Graban kl.3gD
Jan Łoś kl.3gM

SZKOŁA PODSTAWOWA

Matematyka

Zuzanna Chybicka kl.6i

Język polski

Język angielski

Michał Laskowski kl.6h
Marcel Wiński
kl.6i
Mateusz Zygało
kl.6h.../...


Unihokej dziewcząt - autor : Piotr Staszkiewicz 20/11/2014 @ 08:39

KAZIMIERZ W FINELE A – UNIHOKEJ DZIEWCZĄT

Dużym sukcesem zakończyły się rozgrywki półfinałowe o Mistrzostwo Gdańska w unihokeju dziewcząt. Zawody odbyły się w Gimnazjum nr 27 na gdańskim osiedlu Morena w dn.18.11.2014. Nasz zespół odniósł trzy zwycięstwa i pewnie awansował do najlepszej czwórki Gimnazjów w unihokeju dziewcząt. Ponieśliśmy tylko jedną porażkę , tracąc gola w ostatniej minucie meczu.
Zespół zagrał w składzie:
MAGDA NOWAK, AGNIESZAKA SADOWSKA,KARINA WODYŃSKA,BARBARA LOCH,JULIA LISZEWSKA,KASIA SOKOŁOWSKA,PATRYCJA ZABOROWSKA,KINGA WIERZCHOWSKA,ZOFIA DZIEWANOWSKA

KAZIMIERZ – GIM 26 1:0
KAZIMIERZ – GIM IIGS 2:1
KAZIMIERZ – GIM. 3 3:0
KAZIMIERZ – GIM.27 0:1
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY MEDALU W WIELKIM FINALE !!!!

KALENDARZ

KONKURSY
MARATON CZYTELNICZY KONKURSY
GALERIA
 WRZESIEŃ 2014
 PAŹDZIERNIK 2014
 LISTOPAD 2014
LICZNIK

   odwiedzający

   odwiedzających online

SZUKAJ
^ Góra ^

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku 2013

  Site powered by GuppY v4.5.18 Š 2004-2005 - CeCILL Free License
Visitez VracInfo
pornofree porn
müzik dinle müzik dinle klip izle deutsch porn free porn free porn