MENU
+ NASZA SZKOŁA
+ OBIADY
+ PODSTAWA PROGRAMOWA
+ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
+ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
+ DOKUMENTY
+ UBEZPIECZENIE
+ INFORMACJE DLA RODZICÓW kl. O i 1 w roku szkolnym 2015/2016
+ ZAPISY DO KLASY O NA ROK SZKOLNY 2015/2016
+ ZAPISY DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2015/2016
+ ZAPISY GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015
+ AKCJE, PROJEKTY
+ PROJEKT: Sejm dzieci i młodzieży
+ PODRĘCZNIKI 2014/2015
+ PROJEKTY eTwinning
+ PROJEKT EDUKACYJNY
+ INFORMACJE z PRASY
+ DYSLEKSJA ROZWOJOWA -KRÓTKI INFORMATOR
+ PRACE UCZNIÓW
BANERY

logo-PEM_male.jpg


eTwinning_male.jpg


zdolni_z_pomorza.jpg


librus.jpg


gosc_gdanski.gif


gosc_gdanski.gif

home.gifWitaj na ZSK im. św. Kazimierza


Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza
ul. Pilotów 1, 80-460 Gdańsk

tel./fax (058) 556-93-35, e-mail:kaziuki@kaziuki.pl

szkola6.jpg

news.gifTen 8 ostatnich newsówApel - autor : Karina Wodyńska kl.2gD 21/10/2014 @ 07:51

APEL -POWSTANIE WARSZAWSKIE

Dzisiejszego dnia (20.10.2014r) w naszej szkole odbył się apel upamiętniający Powstanie Warszawskie. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat tamtejszych zdarzeń oraz poznać bliżej "młodych patriotów", którzy walczyli o wyzwolenie. Sposób, w jaki przekazywana była nam historia minionych zdarzeń, bardzo nas zaciekawił. Wszystkiemu towarzyszyła również oprawa muzyczna. Po występie przeprowadzony został quiz, w którym można było udowodnić, jak wiele wiemy o naszym kraju.

wykrzyknik.gifZebranie z rodzicami - autor : Admin 20/10/2014 @ 07:45

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W dniu 27 października 2014 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów SP i Gimnazjum.
Początek zebrania w dolnym kościele - prelekcja pt. "Od komputera do netoholizmu".

Judo - autor : Piotr Staszkiewicz 20/10/2014 @ 07:39

SREBRNY MEDAL JUDOKÓW UKS MIFUNE GDAŃSK!

Znakomicie zaprezentowali się judocy naszego klubu w rozegranym 19.X.2014 Drużynowym Turnieju Judo , który odbył się na obiektach UKS Galeon Gdynia. Mifuniacy w pięknym stylu wywalczyli sobie srebrny medal .Wystąpiliśmy w roczniku 2004-2005.Poziom drużyn biorących udział w zawodach był bardzo wyrównany , a o zwycięstwie często decydowały ostatnie pojedynki. Pomimo ogromnego stresu i wielkiego ,,tumultu" na hali nasi zawodnicy zwycięsko wyszli z trzech pojedynków. Ulegliśmy nieznacznie tylko silnemu zespołowi UKS Galeon 5:3. Jednak w drodze do finału pokonaliśmy faworyzowaną drużynę UKS Kodokan Toruń 5:3.Oprócz tego zwyciężyliśmy w pojedynkach z UKS Galeon Gdynia II 7:1 i z UKS Judo Łupawa 5:3.Dawno nie mieliśmy medalu w tych zawodach drużynowych , które w Gdyni odbyły się po raz 17.Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Gratulujemy i zachęcamy do jeszcze większej pracy na treningach.
Zespół UKS MIFUNE wystąpił w składzie: Kasper Chybczyński - 27 kg, Wojciech Szymczak - 30 kg, Kamil Ellwardt - 30 kg, Dymitr Rekowski - 33 kg, Olek Czerniak - 36 kg, Mateusz Niedźwiecki - 39 kg, Artur Gałuszka - 42 kg, Hubert Zienkiewicz - 42 kg, Paweł Gardzijewski - 46 kg, Bartek Żebrowski - +46 kg
Następne zawody już w przyszłą sobotę - Turniej im. Antoniego Reitera w Gdańsku - serdecznie zapraszamy!!!
trenerzy Piotr i Paweł
judo1.jpg judo2.jpg

.../...


Dzień Papieski - autor : Anna Liżewska 17/10/2014 @ 13:35

DZIEŃ PAPIESKI

22 października będziemy obchodzili w szkole Dzień Papieski.
Uroczysta msza św. odbędzie się o godzinie 11.00.
Po mszy odbędzie krótki program słowno- muzyczny poświęcony papieżowi- Polakowi świętemu Janowi Pawłowi II.

papiez.jpg

Olimpiada Informatyczna - autor : Admin 16/10/2014 @ 19:06

ZAWODY I STOPNIA OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet  Główny Olimpiady Informatycznej uprzejmie proszą (zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o organizacji 0limpiad) o poinformowanie  uczniów Państwa Szkoły o rozpoczynających się zawodach I stopnia XXII  Olimpiady Informatycznej.

Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. *Jednocześnie informujemy, że Fundacja Rozwoju Edukacji oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego korzystając z grantu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji organizuje dla uzdolnionych informatycznie i matematycznie uczniów internetowe kursy. Więcej informacji na stronie http://www.fre.org.pl/
Prosimy także o przekazanie tej informacji młodzieży, zwłaszcza, że kursy są oczywiście bezpłatne.

Bezpłatny projekt - autor : Admin 16/10/2014 @ 19:02

Chcemy zachęcić Państwa i wszystkie dzieci do udziału w nowym bezpłatnym projekcie:

Akademia Młodych Orłów to nowa inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej dająca szanse każdemu dziecku na dodatkowe regularne i bezpłatne trenowanie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Dzięki współpracy pomiędzy miastem Gdańsk, Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Polskim Związkiem Piłki Nożnej w trzeci weekend października (18-19.10.2014) odbędą się „Dni Talentu”.

Najpierw sprawdź się a potem dołącz do bezpłatnych zajęć piłkarskich. Stań się Młodym Orłem.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy pod linkiem: http://www.gdansk.pl/start_nowy,512,33486.html

orlik.jpg

Maraton Czytelniczy - autor : Dominika Latoch 13/10/2014 @ 09:53

MARATON CZYTELNICZY -SZKOŁA PODSTAWOWA


Następna lektura: Astrid Lindgren
„Ronja, córka zbójnika”


Odkrywamy talenty na Pomorzu - autor : Admin 10/10/2014 @ 18:40

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczej”
Honore de Balzac
REGULAMIN
VI EDYCJI KONKURSU „ODKRYWAMY TALENTY NA POMORZU”


§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu „Odkrywamy talenty na Pomorzu”, zwanego dalej Konkursem jest: Regionalne Stowarzyszenie Naukowo – Edukacyjne z siedzibą w Tczewie przy ul. Słowackiego 5/1.
§ 2 UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów dziennych i zaocznych, studentów trzeciego wieku i absolwentów szkół zawodowych i średnich oraz uczelni wyższych z terenu województwa pomorskiego zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły.
4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w Konkursie.
§ 3 CELE KONKURSU
1. Cele ogólne Konkursu:
- pobudzanie i aktywizacja postaw partycypacyjnych w życiu społecznym i publicznym,
-wspieranie rozwoju kompetencji społecznych.
2. Cele szczegółowe Konkursu:
-  promowanie pasji twórczych,
- wyłanianie utalentowanych i kreatywnych osób wśród dzieci, młodzieży, studentów dziennych i zaocznych, studentów trzeciego wieku i absolwentów szkół oraz uczelni wyższych,
- motywowanie do rozwijania talentów i zainteresowań.
- rozwijanie umiejętności prezentowania swoich zdolności,
-  sprawdzenie się poprzez możliwość rywalizacji w grupie rówieśników,
- umiejętność czerpania satysfakcji z własnych dokonań.
§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest:
-  rejestracja polegająca na wypełnieniu Karty Zgłoszeniowej, której formularz znajduje się na stronie internetowej www.talentypomorza.pl,
- podanie dokładnych danych teleadresowych, które będą wykorzystywane podczas korespondencji konkursowej,
- dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
2. Nadesłanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.
3. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez przesłanie lub dostarczenie do dnia 31.12.2014 r. na adres Organizatora:
-  prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej,
- pracy konkursowej lub podkładów muzycznych, graficznych itp.
- zgody na publikowanie danych osobowych i wizerunku (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni),
-  zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział oraz zgodę na publikowanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletnich uczestników.
4. Prace należy złożyć osobiście bądź przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na adres: Regionalne Stowarzyszenie NaukowoEdukacyjne, 83-110 Tczew, ul. Słowackiego 5/1. z dopiskiem „Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. O terminowym złożeniu pracy wysłanej pocztą świadczyć będzie data stempla pocztowego lub data nadania w firmie kurierskiej.
5. Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, a także zawierające treści niezgodne z prawem lub zasadami życia społecznego nie będą brane pod uwagę.
§ 5 KATEGORIE KONKURSOWE
1. Kategorie uczestnictwa w konkursie:
    1. gimnastyka artystyczna, akrobatyka, fitness, żonglerka, kulturystyka,
    2. taniec,
    3. plastyka (malarstwo, rzeźba, fotografia),
    4. muzyka/śpiew (muzyka z wykorzystaniem własnego instrumentu; śpiew a’capella, z podkładem muzycznym odtworzonym lub z własnym akompaniamentem przy wykorzystaniu samodzielnie dostarczonych instrumentów muzycznych),
    5. występ aktorski,
    6. proza/poezja (utwory własne),
    7. nauka/technika (wynalazki, projekty),
    8. inne rodzaje umiejętności artystyczne, sportowe lub naukowe, o których zakwalifikowaniu do konkursu decyzję podejmuje Organizator.
2. W ramach poszczególnych kategorii praca konkursowa musi spełniać niżej wymienione wymagania:
    1. występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
    2. podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie,
    3. prace są opracowane wg własnego pomysłu,
    4. czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,
    5. materiały dostarczone w formie elektronicznej muszą być zapisane w powszechnie używanych formatach i dostarczone na nośniku CD lub przysłanych pocztą elektroniczną na podany adres na tronie internetowej www.talentypomorza.pl,
    6. uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich,
    7. uczestnik ma obowiązek dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali,
    8. uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, z zastrzeżeniem, że uczestnik gwarantuje występ spełniający przepisy BHP i PPOŻ. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu,
    9. uczestnik w każdym etapie konkursu prezentuje wyłącznie pracę konkursową przesłaną na etapie „zgłoszenia do konkursu”.
3. Nagrody główne będą przyznawane za zajęcie pierwszego miejsca podczas Finału Głównego w następujących kategoriach:
    1. szkoła podstawowa,
    2. gimnazjum,
    3. szkoła ponadgimnazjalna
    4. studenci dzienni i zaoczni,
    5. studenci trzeciego wieku,
    6. absolwenci szkół zawodowych, średnich i uczelni wyższych.
§ 6 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiega w następujących etapach:
    1. zgłoszenia do konkursu,
    2. kwalifikacje do konkursu,
    3. finały powiatowe,
    4. finały strefowe,
    5. finał główny.
2. Zgłoszenia do Konkursu
    1. chętni do udziału w Konkursie przesyłają swoje zgłoszenia wraz z pracą odpowiadającą kategorii uczestnictwa zgodnie z warunkami uczestnictwa zawartymi w § 4,
    2. identyfikatorem zgłoszenia będzie adres mailowy podany przez uczestnika.
3. Kwalifikacje do Konkursu
    1. komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji do uczestnictwa w Finałach Powiatowych i określa miejsce przeprowadzenia Finału Powiatowego z zastrzeżeniem, że finał taki może obejmować kilka powiatów jednocześnie,
    2. uczestnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Finału Powiatowego, miejscu Finału Powiatowego oraz jego terminie. Jednocześnie informacja o Finale Powiatowym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.talentypomorza.pl.
4. Finały Powiatowe
    1. komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Powiatowego w sześciu kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3,
    2. zwycięzcy kwalifikują się do Finału Strefowego. Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy Finału Powiatowego,
    3. zwycięzcy Finałów Powiatowych otrzymają zaproszenie na Finał Strefowy pocztą elektroniczną.
5. Finały Strefowe
    1. komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Strefowego w sześciu kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3,
    2. zwycięzcy kwalifikują się do Finału Głównego. Jednocześnie Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość niewybrania zwycięzcy Finału Strefowego,
    3. zwycięzcy Finałów Strefowych otrzymają zaproszenie na Finał Strefowy pocztą elektroniczną.
6. Finał Główny
    1. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Finału Głównego w sześciu kategoriach wymienionych w § 5 pkt. 3,
7. Nagrody
    1. uczestnicy wszystkich szczebli otrzymuję dyplomy,
    2. finaliści poszczególnych szczebli otrzymują tytuł finalisty potwierdzony dyplomem,
    3. zwycięzcy Finału Głównego otrzymują nagrody rzeczowe.
§ 7 ORGAN NADZORU
1. Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu konkursu sprawować będzie Organizator. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową składającą się z przewodniczącego, przedstawicieli świata kultury, sportu, nauki, a także przedstawicieli Organizatora.
2. Po zakończeniu konkursu Komisja Konkursowa sporządza sprawozdanie, w którym zamieszcza informację o uczestnikach oraz o zwycięzcach, a także inne istotne informacje na temat przebiegu konkursu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Komisja Konkursowa nie jest zobowiązana do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowaniu go do grona finalistów i wyborze zwycięzców.
§ 8 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Organizator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu Konkursu.
2. Organizator może ubiegać się o objęcie konkursu honorowym patronatem przez eurodeputowanych, posłów i senatorów RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Polski Komitet Olimpijski, Wojewodę, Marszałka Województwa, Starostów, Prezydentów i Burmistrzów miast oraz Wójtów gmin a także wybitne postaci ze świata kultury, sportu i nauki.
3. Organizatorzy mogą występować do innych instytucji i organizacji o patronaty honorowe, medialne i inne.
4. Niestawienie się uczestnika zgodnie z przesłanym zaproszeniem na poszczególne etapy konkursu, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
5. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną lub legitymację studencką lub dowód osobisty lub prawo jazdy lub paszport).
6. W pracach Komisji Konkursowych nie może brać udziału nauczyciel uczestnika lub osoby spokrewnione z uczestnikami.
7. Organizatory zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu Konkursu, po stosownym zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Konkursu.
8. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, utrzymania oraz zakwaterowania uczestników.
9. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga Organizator, a w innych przypadkach Przewodniczący
Komisji Konkursowej.
Prezes Zarządu RSNE
Roman Liebrecht
ORGANIZATOR:
Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne w Tczewie
83110
Tczew
ul. Słowackiego 5/1
biuro@talentypomorza.pl
www.talentypomorza.pl
tel. 510 555 139
KRS: 0000322617
NIP: 5932553987
SGB w Tczewie nr konta 16 8345 0006 2002 2052 7859 0001
© 2014 Regionalne Stowarzyszenie Naukowo Edukacyjne w Tczewie

.../...


KALENDARZ

KONKURSY
MARATON CZYTELNICZY KONKURSY
GALERIA
 WRZESIEŃ 2014
 PAŹDZIERNIK 2014
LICZNIK

   odwiedzający

   odwiedzających online

SZUKAJ
^ Góra ^

Zespół Szkół Katolickich im. św. Kazimierza w Gdańsku 2013

  Site powered by GuppY v4.5.18 Š 2004-2005 - CeCILL Free License
Visitez VracInfo
pornofree porn
müzik dinle müzik dinle klip izle deutsch porn free porn free porn